Militärutställning i Donjonen

Posted by on jan 4, 2013 in Nyheter | No Comments

Vi håller på att iordningställa en liten utställning om militärhistoria från 1700 till 2000-talet där vapen och uniformer mm kommer att visas. Utställningen kommer att öppna under våren 2013.